Брой 343, 02 август 2019
Ecology-Bulgaria.com

Българският портал за екология

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Обществени поръчки 

Контейнерите трябва да са с механизъм за отваряне с педал и да са около 2/3 вкопани в земята, а останалата 1/3 да е над... още

 Община Сандански търси доставчик на подземни контейнери за отпадъци

Инвестиции

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Монтана

Инсталацията, която се изгражда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Монтана, ще е с годишен... още

 

Проекти

Пловдив и Видин предприемат мерки за по-чист въздух

Проектите са на стойност 13,8 и 12,5 млн. лв. съответно, като средствата се осигуряват изцяло по Оперативна програма... още

 
Екология & Инфраструктура

Законодателство

Приеха изменения в Закона за чистота на атмосферния въздух

С промените се описват изискванията за лицата, които ще кандидатстват за оправомощаване от БИМ за проверка на системите за улавяне на бензиновите пари на бензиностанциите... още

Този бюлетин достига до вас чрез имейл *|EMAIL|*, тъй като сте се абонирали за него или имате бизнес
отношения с издателството. Възможно е да съдържа непоискани търговски съобщения. В случай че не желаете да
получавате седмичния бюлетин с новости на портала Ecology-Bulgaria.com (не излиза през почивните дни и
официалните празници), отпишете *|EMAIL|*. Ако във връзка с Вашия абонамент съхраняваме ваши
лични данни, след като се отпишете, те ще бъдат изтрити. Повече информация има в документа
Политика за поверителност и защита на личните данни.

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.

За контакти: ИЗДАТЕЛСТВО TLL Media